Opšti uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela domene putujmozajedno.net prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene putujmozajedno.net. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene putujmozajedno.net, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene putujmozajedno.net (na nekim mjestima samo "domene"), te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

• Prava i obaveze korisnika

Putujmozajedno.net posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržajem na domeni. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, Pravila portala te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene.
Domena se sastoji od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od strane posjetilaca i korisnika te veza na druge stranice izvan domene.

• Rizici

Korištenjem sadržaja internet stranice putujmozajedno.net korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

• Odricanje od odgovornosti

Putujmozajedno.net se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene putujmozajedno.net, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene putujmozajedno.net, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene putujmozajedno.net.

• Tačnost informacija

Informacije objavljene unutar domene putujmozajedno.net ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obavezujuće stručno mišljenje. Putujmozajedno.net ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene unutar domene putujmozajedno.net.

• Veze

Putujmozajedno.net sadržava veze na druge internet stranice. Ove veze objavljujene su u dobroj namjeri. Putujmozajedno.net ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene, a sa kojima na ovakav način može biti povezana.

• Komentari na portalu i forumu

Putujmozajedno.net se ograđuje i nije odgovoran za sadržaj poruka i komentara objavljenih na portalu i forumu. Poruke i komentari na portalu i forumu predstavljaju stavove i mišljenja autora, a ne vlasnika ili administracije portala i foruma. Kao korisnik portala i foruma zadržavate svu odgovornost za sadržaj poruka i komentara koje se napisali i odričete svu odgovornost putujmozajedno.net portala. Kao korisnik portala dužni ste da poštujete privatnost drugih članova i odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete i kroz kontakte koje ostvarite posredstvom portala i foruma.

• Rad administratora i moderatora:

- administrator/moderator ima pravo pobrisati svaki sadržaj objavljen na portalu, bez najave i objašnjenja;
- svakom korisniku može biti zabranjen pristup portalu, bez najave i objašnjenja;
- svaki korisnik foruma će biti banovan ukoliko krši bilo koje od pravila i uslova korištenja foruma;
- administrator/moderator foruma ima pravo ali ne i obavezu brisanja poruka koji su izvan pravila i uslova korištenja na portalu;
- administrator/moderator foruma zbog obimnosti posla nije u mogućnosti niti je dužan obrisati sve poruke koje krše pravila i uslove korištenja;
- administrator/moderator nije dužan niti je u mogućnosti odmah reagovati i ukloniti poruke koje krše pravila i uslove korištenja.

• Politika privatnosti

Putujmozajedno.net u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. Putujmozajedno.net se obavezuju da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja domene Putujmozajedno.net te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Putujmozajedno.net može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom njihovog korištenja domene Putujmozajedno.net, ili podatke unesene u postupku registracije. Putujmozajedno.net obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. Putujmozajedno.net se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, Putujmozajedno.net može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. Portal Putujmozajedno.net nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada dođe do otkrivanja korisničkih podataka.

• Autorska prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni putujmozajedno.net mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Putujmozajedno.net polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela domene putujmozajedno.net smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Ukoliko smatrate da je portal putujmozajedno.net na bilo koji način povrijedio Vaša autorska prava ili druga prava, molimo da to prijavite na e-mail adresu: [email protected] Vaš zahtjev će u najkraćem roku biti razmotren. Ukoliko zahtjev bude opravdan sporni sadržaj će biti uklonjen.

• Izmjene i stupanje na snagu

Portal putujmozajedno.net zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni putujmozajedno.net.


Ova pravila i uslovi korištenja podložni su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala putujmozajedno.net.


01.10.2013.

Kontakt

Ime

Email

Lokacija

Pitanje